ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

  1. 38 ਵੀੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾ: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ |
  2. ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ |
  3. ਰੇਡਕਲਿਫ਼ ਰੇਖਾ : ਇਹ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ |
  4. ਡੂਰੰਡ ਰੇਖਾ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ |
  5. 17 ਵੀੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾ: ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਖਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ |
  6. 24 ਵੀੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾ: ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਛ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ |
  7. 49ਵੀੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾ: ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ |
  8. 141ਵੀੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾ: ਇਹ ਰੇਖਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਸਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ |
  9. ਮੈਗੀਨਾਟ ਲਾਈਨ: ਇਹ ਰੇਖਾ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਸਨੂੰ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ 1929ਤੋਂ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |

_________________________

Posted by ਓਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਰਾਇਣ

Author: gkscrapbook

This is a non-profit site for all those students who are aspirants of competitive exams of different kinds. We don't provide knowledge in bulk but a small spoon of little knowledge is sufficient for containing the continuous studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s