ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ – ਲੱਦਾਖ

ਲੱਦਾਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ “ਚੰਨ-ਧਰਤੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ |

         ਲੱਦਾਖਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਤਲਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ ਇਸ  ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਪਥਰੀਲੀਆਂ ਢਲਾਣਾ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨੀ ਪਰਬਤ ਹਨ ਸਖਤ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਲੇਹ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਕ,ਸੁਰੂ ਅਤੇ ਜੰਗਸਰ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜੰਮਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |ਅਰਥਾਤ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |                                                                                                   

          ਲੱਦਾਖ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਦੱਰੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਕੋਰਮ ਅਤੇ ਜੋਜ਼ਿਲਾ ਮੁੱਖ ਦੱਰੇ ਹਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਬ,ਅਖਰੋਟ,ਖੁਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਆਦਿ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਸਿਲ ਸੀਡਾਰ,ਐਲਮ,ਜਿਉ,ਸਾਇਪ੍ਰਸ ਅਤੇ ਵਿਲੋ ਆਦਿ ਰੁੱਖ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਉਆਂ ,ਬੱਕਰੀਆਂ,ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆਦਿ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਯਾਕਜੰਗਲੀ ਭੇਡ ,ਸਹੇ,ਕਿਆੰਗ ਜੋ ਕਿ ਖੱਚਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਛਿਪਕਲੀ ਹੀ ਕੇਵਲ ਰੀੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ,ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਣਿਜ ਜਿਵੇਂ,ਬੋਰੇਕਸ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

                      ___________________________________________

Posted by ਓਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਰਾਇਣ

Author: gkscrapbook

This is a non-profit site for all those students who are aspirants of competitive exams of different kinds. We don't provide knowledge in bulk but a small spoon of little knowledge is sufficient for containing the continuous studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s