ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ

1. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੋਣ ਸੀ ?

( ਓ ) ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ     ( ਅ ) ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ   ( ਈ ) ਬਾਬਰ    ( ਸ ) ਅਕਬਰ

2.  ‘ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ , ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ ” ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਹਾਕਮ ਦੀ       ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

(ਓ )  ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ    ( ਅ ) ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ   ( ਈ ) ਬਾਬਰ    ( ਸ ) ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ

3. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੌਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ?

( ਓ )  ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ    ( ਅ ) ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ   ( ਈ )     ਬਾਬਰ    ( ਸ ) ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ

4. ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ?

( ਓ )  ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ    ( ਅ ) ਬਾਬਰ      ( ਈ ) ਅਕਬਰ      ( ਸ )  ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ

5. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ?

( ਓ ) ਸਯੱਦਪੁਰ    ( ਅ )  ਲਾਹੋਰ      ( ਈ )   ਜਲੰਧਰ       ( ਸ )  ਦਿਪਾਲਪੁਰ

6. ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ?

( ਓ )  1469         ( ਅ ) 1426         ( ਈ ) 1569            ( ਸ )  1526

7. ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ?

( ਓ ) ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ  ( ਅ ) ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ   ( ਈ ) ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ

( ਸ ) ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਅਕਬਰ

8. ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ?

( ਓ ) ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਨੇ   ( ਅ ) ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ   ( ਈ ) ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ   ( ਸ ) ਆਲਮ ਖਾਂ ਨੇ

9. ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ?

( ਓ ) ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਲੋਧੀ    ( ਅ ) ਆਲਮ ਖਾਂ ਲੋਧੀ  ( ਈ ) ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ   ( ਸ )  ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਲੋਧੀ

10. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ?

( ਓ ) ਕੀਰਤਪੁਰ    ( ਅ ) ਕਰਤਾਰਪੁਰ   ( ਈ ) ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ    ( ਸ )  ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ

11. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੋਣ ਸੀ ?

( ਓ ) ਆਲਮ ਖਾਂ ਲੋਧੀ    ( ਅ ) ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ   ( ਈ )  ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ  ( ਸ ) ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ

12. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ?

( ਓ ) ਲਾਹੋਰ     ( ਅ ) ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ     ( ਈ )  ਤਲਵੰਡੀ      ( ਸ )  ਕਰਾਚੀ

13. ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ?

(  ਓ ) ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ     ( ਅ ) ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ     (ਈ ) 15 ਅਪ੍ਰੈਲ,1469 ਈ.    (ਸ ) ਵਿਸ਼ਾਖ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆਂ

14. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ?

( ਓ ) ਪਟਵਾਰੀ      ( ਅ )  ਖਜਾਂਚੀ     ( ਈ )  ਮੁਨਸ਼ੀ      ( ਸ )  ਜਾਗੀਰਦਾਰ

15. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲਖਣੀ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ ?

( ਓ ) ਤਲਵੰਡੀ       (  ਅ )  ਲਾਹੋਰ       ( ਈ ) ਬਟਾਲਾ        ( ਸ )  ਕਰਤਾਰਪੁਰ

16. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ  ?

 

( ਓ ) ਕਰਤਾਰਪੁਰ     ( ਅ ) ਲਾਹੌਰ      (  ਈ )  ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ     ( ਸ ) ਬਟਾਲਾ

17. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਣ ਸੀ ?

( ਓ ) ਭਾਈ ਲਾਲੋ      ( ਅ ) ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ     ( ਈ ) ਭਾਈ ਬਾਲਾ      ( ਸ )  ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ

18. ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ?

( ਓ ) ਕਰਤਾਰਪੁਰ     ( ਅ ) ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ       ( ਈ ) ਹਰਿਦਵਾਰ     ( ਸ ) ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ

19. ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ?

( ਓ ) ਕਰਤਾਰਪੁਰ   ( ਅ )  ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ    ( ਈ ) ਹਰਿਦਵਾਰ    ( ਸ ) ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ

20. ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ?

( ਓ ) ਕਰਤਾਰਪੁਰ    ( ਅ ) ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ     ( ਈ ) ਹਰਿਦਵਾਰ   ( ਸ ) ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ

____________________________________________

Author: gkscrapbook

This is a non-profit site for all those students who are aspirants of competitive exams of different kinds. We don't provide knowledge in bulk but a small spoon of little knowledge is sufficient for containing the continuous studies.

One thought on “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s