ਭਾਰਤੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸ

ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ
ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ (BSF) ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫ਼ੋਰਸ
ਇੰਡੋ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ (BSF) ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫ਼ੋਰਸ
ਇੰਡੋ-ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ (ITBP) ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ
ਇੰਡੋ-ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ (SSB) ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ
ਇੰਡੋ-ਭੂਟਾਨ ਬਾਰਡਰ (SSB) ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ
ਇੰਡੋ-ਮਯੰਨਮਾਰ ਬਾਰਡਰ (AR) ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਜ਼

Author: gkscrapbook

This is a non-profit site for all those students who are aspirants of competitive exams of different kinds. We don't provide knowledge in bulk but a small spoon of little knowledge is sufficient for containing the continuous studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s